Het ontwerpen van een Studio

Het ontwerpen van een goed klinkende (geluid)studio is veelomvattend. Afhankelijk van de doelstelling die je voor jouw studio-ontwerp hebt, bepalen we samen met jou de volgende ontwerpspecificaties:

  • Isolatiewaarde; om de ruimte stil te krijgen.
  • Formaat en akoestiek; om de ruimte optimaal te laten klinken.
  • Klimaatbeheersing; zodat de werkplek goed geconditioneerd is.
  • Vormgeving en ergonomie.

 

Wanneer deze specificaties goed op elkaar zijn afgestemd, dan zal de (geluid)studio het beste klinken, en kun je er uren in doorbrengen!

Meten is weten.

Bij Major Music Studio Design pakken we het studio-ontwerp gecalculeerd aan. Door middel van een roomratioberekening bepalen we eerst de juiste verhoudingen voor de ruimte en het doel dat je met de ruimte hebt. Vervolgens brengen we de reflectievlakken in kaart en bepalen we de meest ideale zichtlijnen en de positie van de speakers. Tot slot ontdekken we met een simulatieprogramma de ‘drukpunten’ van de laagopbouw in de ruimte.

Akoestisch plan.

Na het vaststellen van eerdergenoemde punten gaan we aan de slag met een akoestisch plan. De basis voor dit plan is de gewenste galmtijd die we samen met je vastleggen. In het plan nemen we ook de mate van absorptie van de materialen op. Daarnaast nemen we het meubilair en de apparatuur mee in het akoestisch plan aangezien deze (grote) invloed op de akoestiek in jouw studio hebben.

2D/3D-ontwerp.

In het ontwerptraject werken we samen met je om zo goed mogelijk op jouw wensen en eisen aan te kunnen sluiten. Het studio-ontwerp tonen we je dan ook in 2D/3D, zodat goed zichtbaar wordt hoe de ruimte er daadwerkelijk uit gaat zien.

Studio-ontwerp door Major Music Studio Design.

Wil je een (geluid)studio laten ontwerpen? Neem dan vrijblijvend contact op met Major Music Studio Design voor een adviesgesprek en eventueel al meteen een roomratioberekening.

MM RECORDS BEELDMERK

Login op je  webshop account